Algemene directie Externe Communicatie

De algemene directie Externe Communicatie:

 • vertaalt de beslissingen van de federale regering naar de buitenwereld toe
 • licht burgers, journalisten en organisaties in via verschillende informatiekanalen
 • zet het imago van België in de kijker in binnen- en buitenland
 • beheert het Internationaal Perscentrum – Résidence Palace (IPC)
 • streeft naar meer professionalisme voor de informatie- en communicatiediensten van de federale overheid
 • biedt producten en diensten aan

De algemene directie Externe Communicatie bestaat uit drie diensten:

Productie

Deze dienst is verantwoordelijk voor de creatie en de redactie van geschreven en visuele inhoud alsook de verspreiding van officiële informatie via verschillende digitale communicatiekanalen:

 • redactie van nieuwsberichten over de beslissingen van de ministerraad, gepubliceerd op news.belgium.be
 • beheer van de federale portaalsite www.belgium.be
 • beantwoorden van de vragen van de burgers  
 • creatie van grafische producties
 • ontwikkeling van websites voor de Kanselarij, de federale regering en de verbonden instellingen
 • reservatie van domeinnamen voor de federale instellingen
 • beheer van de sociale netwerken

Contact

Redactie:

Christophe Springael 
02 287 41 92

Online: 

Cécile Cnockaert
02 287 41 95

Verspreiding

Deze dienst beheert en coördineert de informatiecampagnes van de verschillende federale overheidsdiensten:

 • advies en begeleiding van de federale overheidsdiensten in hun communicatieacties: administratieve, creatieve en budgettaire opvolging

Contact

Caroline Joris
02 287 41 65

Promotie

Deze dienst organiseert evenementen en promotieacties, promoot het imago van België en beheert het Internationaal Perscentrum – Résidence Palace (IPC):

 • organisatie en coördinatie van persconferenties, voorstellingen, concerten, recepties, tentoonstellingen, …
 • beheer van de subsidies die de Kanselarij toekent
 • beheer van het partnerschap met de Europese instellingen voor communicatieacties in Europa
 • aanbieding van infrastructuur en diensten van het IPC, een onthaalcentrum voor Belgische en buitenlandse journalisten tijdens evenementen

Contact

Evenementen en partnerschappen:

Laurent Berghe

02 287 41 78

IPC:

Isabelle Hoberg
02 235 21 29