Wetstraat 16

Achter de neoklassieke gevel van de Wetstraat 16 in Brussel werken zowel de beleidscel van de eerste minister, samengesteld uit zijn politieke adviseurs, als de Kanselarij, zijn administratieve diensten.

Achter de neoklassieke gevel van de Wetstraat 16 in Brussel werken zowel de beleidscel van de eerste minister, samengesteld uit zijn politieke adviseurs, als de Kanselarij, zijn administratieve diensten.

De hoofdingang van het gebouw kent iedereen: regelmatig zijn op het journaal beelden te zien van de eerste minister en de regeringsleden voor de poort van de ‘16’, wanneer journalisten verslag uitbrengen van de politieke actualiteit.

Het gebouw, dat zich tegenover het Warandepark en naast het Federale Parlement bevindt, werd gebouwd tussen 1782 en 1784 naar een ontwerp van de architect Louis Montoyer.

In het begin deed het dienst als refuge voor de Sint-Geertruiabdij in Leuven, daarna werd het onder meer door het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gebruikt.

De Belgische Staat kocht het gebouw in 1847 om er enkele ministeries te huisvesten. In september 1944 vond eerste minister Hubert Pierlot dat het gebouw Wetstraat 18, waar de diensten van de eerste minister tot dan waren gevestigd, te klein was geworden. Hij nam de beslissing om naar de ‘16’ te verhuizen, het gebouw aan de andere kant van de straat.

Sindsdien is de Wetstraat 16 de officiële zetel van de Belgische regering. In dit gebouw vinden onder meer de wekelijkse ministerraden en de persconferenties van de regering plaats.

Het kantoor van de eerste minister

In dit kantoor hebben de opeenvolgende eerste ministers hun medewerkers ontvangen, talrijke contacten onderhouden en een groot aantal belangrijke dossiers bestudeerd. Elke eerste minister heeft de inrichting van het kantoor een persoonlijke toets gegeven.

Lila-zaal

De Lila-zaal

De naam van de zaal verwijst naar de lilakleurige rand in de zoldering. Na de oorlog, en tot eind jaren zestig, vergaderde de ministerraad in deze zaal. Daarna werd op de tweede verdieping een nieuwe zaal voor de ministerraad ingericht. De Lila-zaal werd dan voor de persconferenties gebruikt. De ministers namen voor de schoorsteen plaats en de journalisten zaten aan de andere kant van de tafel. Vandaag wordt de Lila-zaal voor vergaderingen gebruikt of om gasten te ontvangen.

De ministerraadzaal

Na veertien jaar doorgebracht te hebben op de vierde verdieping, zijn de regeringsleden in 2021 opnieuw verhuisd naar deze zaal op de tweede verdieping , vlakbij het kantoor van de eerste minister. De zaal werd volledig gerenoveerd om te beantwoorden aan de nieuwe veiligheidsnormen en de huidige audiovisuele noden.

De zaal van de ministerraad wordt nu de “zaal Marie Popelin” genoemd, ter ere van dit boegbeeld van de feministische beweging in België. Onze eerste minister Alexander De Croo koos deze naam.

De ministerraad is een van de belangrijkste epicentra van de Belgische politiek. De regeringsleden nemen er collegiaal beslissingen, op basis van een consensus, en ze zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de genomen beslissingen. De debatten zijn geheim, maar de beslissingen van de ministerraad worden in officiële perscommuniqués toegelicht.

 

De perszaal, bijgenaamd ʹde bunkerʹ

De zaal werd in mei 1992 onder eerste minister Jean-Luc Dehaene ingehuldigd. Hier licht de regering de pers in over de beslissingen die tijdens de ministerraad zijn genomen. Deze volledig uitgeruste zaal bevindt zich in de ondergrondse verdiepingen van de Kanselarij.