Organisatie

Eerste minister

De eerste minister leidt de federale regering en vertegenwoordigt ze in België en in het buitenland.

Beleidsorganen van de eerste minister

De cel staat in voor de coördinatie, opvolging en evaluatie van het beleid van de federale regering in verschillende domeinen.

Directiecomité

Het directiecomité is verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten.

Algemene directie Secretariaten en Coördinatie

De algemene directie Secretariaten en Coördinatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de eerste minister en van de coördinatie van het regeringsbeleid.

Algemene directie Externe Communicatie

De algemene directie Externe Communicatie is verantwoordelijk voor de vertaling van de beslissingen van de regering naar de buitenwereld toe.

Ondersteuningsdiensten

De ondersteuningsdiensten ondersteunen de verschillende diensten van de Kanselarij op het vlak van budget, personeelsbeheer, ICT, logistiek en vertaling.

Engagementen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister

Transparantie

Via onze websites en sociale media garanderen we de transparantie van: 
 • informatie 
 • diensten 
 • procedures 
U kunt rekenen op transparantie over: 
 • de stappen van de procedures
 • de duur ervan

Kwaliteit van de informatie en duidelijkheid van de teksten

Onze informatie: 
 • is correct 
 • is betrouwbaar  
 • wordt regelmatig bijgewerkt 
Ons taalgebruik is: 
 • duidelijk 
 • precies 
 • begrijpelijk 
Ambtenaren worden opgeleid op het gebied van de leesbaarheid van hun teksten.

Termijnen

De termijnen worden altijd meegedeeld:
 • de termijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving 
 • andere termijnen 
Indien een termijn wordt verlengd (door een onvoorziene omstandigheid), wordt de nieuwe termijn meegedeeld. 
U kunt altijd nagaan welke termijn voor u van toepassing is.

Beschikbaarheid

U heeft de mogelijkheid om iemand te contacteren voor:
 • vragen 
 • de opvolging van een dossier 
Contact 
 • Telefoon
  • +32 2 501 02 11 (normaal tarief)  
  • Elke werkdag  
 • Contactformulier
 • Brief 
Adres: Hertogsstraat 4
1000 Brussel
 
Onze diensten zijn hoofdzakelijk digitaal.
U heeft er toegang toe:
 • 24u op 24
 • 7 dagen op 7 
We stellen uw gebruiksgemak voorop bij de ontwikkeling van onze online toepassingen.
We bieden ondersteuning bij het gebruik van onze digitale toepassingen.
We luisteren naar uw specifieke situatie. 
In de mate van het mogelijke antwoorden we via het kanaal dat u verkiest. 
We verwijzen u door naar de bevoegde dienst indien uw verzoek niet onder onze bevoegdheid valt.
 
Onze diensten zijn steeds in evolutie. 
Uw feedback wordt gebruikt om de diensten te verbeteren.